PROCREAR Reus i Tarragona: El test prenatal no invasiu supera totes les expectatives en un any.

Mes Tarragona, 23 de enero 2013

Mes Tarragona – 23/01/2014. La prova prenatal, basada en l’anàlisi de l’ADN fetal a la sang de la mare, detecta anomalies cromosòmiques a partir de les 10 setmanes de gestació sense risc per a la mare ni per al fetus. El Centre Procrear de Reus l’utilitza des de fa un any.

http://www.procrear.es/news/procrear-reus-i-tarragona-el-test-prenatal-no-invasiu-supera-totes-les-expectatives-en-un-any/